O nas

Rzeczywistość Inowrocław została powołana w 1999 r, grupa osób która odpowiedziała na powołanie do tworzenia wspólnoty charyzmatycznej.
Ke Ka Ko

Specyfika wspólnoty to ewangelizacja i charyzmatyczność objawiająca się w projekcie        Ke Ka Ko.               Ke kerygmat, bezpośrednie przepowiadanie Jezusa Chrystusa Umarłego - Zmartwychwstałego - Uwielbionego, Pana - Zbawiciela - Mesjasza. Ka Karizma (charyzmat), otwarcie na działanie Ducha Świętego i znaki charyzmatyczne. Ko Koinonia (wspólnota), zjednoczenie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, których widzialnym i działającym znakiem jest wspólnota chrześcijańska.


Domy modlitwy

Koinonia Jan Chrzciel otwarta jest na świat zewnętrzny poprzez działalność domów modlitwy, otwarte spotkania ewangelizacyjne, koncerty czy modlitwy oraz msze o uzdrowienie i modlitwę wstawienniczą.

Wspólnota

Członkowie wspólnoty gromadzą się w Agapitach, mniejszych grupach. Spotkania comiesięczne to Koinonia, spotkanie wszystkich członków wspolnoty na wspólnym świętowaniu bycia razem z Jezusem. Wspólnota skupia ludzi, którzy odpowiedzieli tak dla Pana i wypłyneli na głębię ufając Jezusowi.

Głos wołającego na pustyni

Koinonia jest odpowiedzią na nauczanie Jana Pawła II : "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!", "To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach." . Jan Chrzciciel był głosem wołającego na pustyni, my naśladujemy go i wskazujemy na Jezusa.


Poznaj nas